ବ୍ୟାନର
ବ୍ୟାନର
ବ୍ୟାନର
company_img

ଆମ ବିଷୟରେ

ୱିଙ୍କୋନ୍ଲେଜର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲିମିଟେଡ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 2012 ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ independent ାଧୀନ ଆର ଆଣ୍ଡ ଡି ଟିମ୍, ଉତ୍ପାଦକ ବିଭାଗ, ମାର୍କେଟିଂ ବିଭାଗ, ଓଭରସିଜ୍ ବିକ୍ରୟ ବିଭାଗ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ନ est ତିକ ଉପକରଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଡିଜାଇନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ରପ୍ତାନି ବିକ୍ରିରେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଜଡିତ। ୱିଙ୍କୋନ୍ଲେଜର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ବିଶ୍ 100 ର 100 ରୁ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଏବଂ ବଜାରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା ଲାଭ କରି ବହୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଲାନ୍, କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ବିତରକଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇଗଲା |

12+

ବର୍ଷ

40+

ପୁରସ୍କାର

1,000,000+

ଗ୍ରାହକ

ଉତ୍ପାଦ

ଲେଜର କେଶ ଅପସାରଣ |

ଶରୀର ମୂର୍ତ୍ତି

ହିଫୁ କୁଞ୍ଚନ ଅପସାରଣ |

ଚର୍ମ ରୋଗ co2 ଲେଜର |

ପିଗମେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ |

Rf ଚର୍ମ ଟାଣିବା |

ଚର୍ମରୋଗ Co2 ଲେଜର ଭଗ୍ନାଂଶ ମେସିନ୍ FC100 Fraxco2 FC100 |

ଚର୍ମରୋଗ Co2 ଲେଜର ଭଗ୍ନାଂଶ ମେସିନ୍ FC100 Fraxco2 FC100 |

ପିକୋସେକଣ୍ଡ ଲେଜର ପିଗମେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ ମେସିନ୍ EL900 |

ପିକୋସେକଣ୍ଡ ଲେଜର ପିଗମେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ ମେସିନ୍ EL900 |

ପୋର୍ଟେବଲ୍ ପିକୋସେକଣ୍ଡ ଲେଜର ପିଗମେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ ମେସିନ୍ EL300 |

ପୋର୍ଟେବଲ୍ ପିକୋସେକଣ୍ଡ ଲେଜର ପିଗମେଣ୍ଟ ଅପସାରଣ ମେସିନ୍ EL300 |

ମିନାସ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋନିଡଲ୍ ଆରଏଫ୍ ଚେହେରା ଉଠାଇବା ମେସିନ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ TM50B |

ମିନାସ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମାଇକ୍ରୋନିଡଲ୍ ଆରଏଫ୍ ଚେହେରା ଉଠାଇବା ମେସିନ୍ ମୂଲ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ TM50B |

ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହଜ |

ସରଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଅପରେସନ୍ ଏହାକୁ ଥରେ ଶିଖ |

ସରଳ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ!

ସହଜ_ ପ୍ଲେ

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଖବର

କିଛି ପ୍ରେସ୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ |

ଲେଜର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ଭୁଲ୍ ଅଛି ...

ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଲେଜର କସମେଟୋଲୋଜିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଅଛି, ...

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |

ଲେଜର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ ଭୁଲ୍ ଅଛି ...

ଉଚ୍ଚ ନିରାପତ୍ତା, ସ୍ୱଳ୍ପ ଚିକିତ୍ସା ସମୟ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ସୁବିଧା ସହିତ, ଲେଜର ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବ ...

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |
CR6 宣传 海报

ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନୂଆ ସ୍ଲିମିଙ୍ଗ୍ ମସାଜ୍ ମେସିନ୍ –...

ରେନାଶେପ୍ କ’ଣ?ମୂଳ କାରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଲିମ୍ଫାଟିକ୍ ଡ୍ରେନାକୁ ଉନ୍ନତ କରି ସେଲୁଲାଇଟ୍ ହ୍ରାସ କରେ ...

ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ |